Sempu Nakajima, Tsuki (Moon), 2019. Handmade Senshi paper, sheep hair brush, oil smoke ink. 16″ x 16″. ( Courtesy: …